Last ned Svardata

Om nedlastning av Svardata

Du kan laste ned alle dine undersøkelsessvar fra Enalyzer for flere formål. Du kan bruke filen for analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt, eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

Tilgjengelige filformater

Du kan laste ned dine svar i følgende formater:

Excel
Eksporter dataene dine til et XSLX-format, som kan åpnes i Excel. Dette filformatet kan ikke importeres tilbake til Enalyzer.
CSV
Et filformat som kan åpnes som et regneark i Excel. Hvis du planlegger å importere denne dataen tilbake til en undersøkelse, er dette ditt beste alternativ.
SPSS
Dette filformatet er kompatibelt med SPSS, en populær programvare brukt for statistisk analyse, og det foretrukne verktøyet for forskere og studenter. Du trenger SPSS for å kunne åpne denne filen.

Støttede dataformater

Du kan spesifisere dataformatet for hver variabel og spørsmål når du laster ned svardataene dine. De tilgjengelige dataformatene er:

Tekst
Dette formatet viser dataene som tekst for svaralternativet. I tilfellet med et fritekstspørsmål, vil det være det gitte åpne svaret.
Verdi
Dette formatet viser dataene som verdien av svaret.
Etikettnummer
Dette formatet viser dataene som det numeriske etiketten til det valgte svaret.

Det sier seg selv at ikke alle variabler og spørsmål støtter alle formater. Her er en oversikt over støttede dataformater sortert etter variabel- og spørsmålstype:

  Tekst Verdi Etikettnummer Standard
Bakgrunnsvariabel - tekst yes.png     Tekst
Bakgrunnsvariabel - numerisk   yes.png  

Verdi

Bakgrunnsvariabel - e-post yes.png     Tekst
Bakgrunnsvariabel - dato   yes.png   Verdi
Bakgrunnsvariabel - utvalgsliste yes.png   yes.png Tekst
Singel/multippel spørsmål - enkeltvalg yes.png   yes.png Etikettnummer
Singel/multippel spørsmål yes.png yes.png   Verdi
Skala spørsmål yes.png yes.png yes.png Etikettnummer
Fritekstsvar yes.png     Tekst
Bildevalgsspørsmål - enkeltvalg yes.png   yes.png Etikettnummer
Bildevalg - flere valg yes.png yes.png   Verdi
Last opp bilde yes.png yes.png   Tekst
Last opp fil yes.png yes.png   Tekst
Matrise - enkeltvalg yes.png   yes.png Etikettnummer
Matrise - vurderingsskala yes.png yes.png yes.png Etikettnummer
Rangering   yes.png   Verdi
Poengfordeling   yes.png   Verdi

Inndatafelt - tekst

yes.png     Tekst
Inndatafelt - numerisk   yes.png   Verdi
Inndatafelt - e-post yes.png     Tekst
Inndatafelt - tilpasset yes.png     Tekst
Net Promoter Score (NPS) spørsmål yes.png yes.png yes.png Verdi
Anbefalingsscore spørsmål yes.png yes.png yes.png Verdi

Spesifiserte dataformater er kun lagret for nettleseren du jobber i. Når du samarbeider med andre om undersøkelsen, må dataformater settes separat av hver bruker.

Tilpas Variabeletiketter

Du kan spesifisere etiketten for hver bakgrunnsvariabel eller spørsmål som vises som overskrift for din svar data. Som standard genererer Enalyzer automatisk en etikett basert på navnet på bakgrunnsvariabelen eller spørsmålsnummeret. Alternativet Dataetiketter genererer en etikett som som standard er basert på navnet på bakgrunnsvariabelen eller spørsmålsteksten. Du kan også fullt ut tilpasse disse dataetikettene.

Dine dataetiketter er definert under undersøkelsesinnstillingene dine, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsesområdet (SurveyAreaIcon.png) og åpne din undersøkelse.
 2. I side menyen, klikk på innstillinger.
 3. Under datainnstillinger, klikk på dataetiketter.
 4. Du får se en oversikt over alle undersøkelsesvariabler (bakgrunnsvariabler og spørsmål) på venstre side. På høyre side ser du dataetikettene dine. Som standard er dataetikettene autogenererte, basert på de tilsvarende bakgrunnsvariablene/spørsmålene, men du kan definere dine egne verdier.

Dataetiketter må være unike, kan ikke inneholde spesialtegn og er begrenset til 100 tegn.

Dataetiketter kan bare defineres for bakgrunnsvariabler og spørsmål, men ikke for svaralternativer.

Dataetiketter kopieres ikke når du kopierer spørsmål, men de blir kopiert når du kopierer undersøkelser eller når undersøkelsen deles som en mal.

Last ned Svardata

For å laste ned dine svar, må du:

 1. Gå til din undersøkelse og velg svar fra sidemenyen.
 2. Åpne handlinger rullegardinmenyen og velg last ned.
 3. Velg filformatet du ønsker å laste ned: Excel, CSV, eller SPSS.
 4. Klikk på rediger formater for å spesifisere dataformat for hvert spørsmål og variabel for nedlastingen din. Finn alle støttede formater for hvert spørsmål og variabel her.
 5. Når du redigerer formater, vil du se undersøkelsesvariablene og spørsmålene på venstre side og formatet på høyre side. For å redigere et format, klikk bare på rullegardinmenyen og velg formatet du ønsker. Hvis det ikke er tilgjengelig, er det fordi variabelen/spørsmålet ikke støtter formatet du leter etter.

  Du kan kun redigere 100 formater for nedlasting av svardataene dine.

 6. Når du er ferdig med å redigere formater, klikk på lagreknappen og dette vil lagre endringene dine og bli anvendt på alle fremtidige nedlastinger.
 7. Definer nedlastingen din ved å aktivere alternativene du ønsker å inkludere.
  • Bakgrunnsvariabler: Aktiver dette alternativet for å inkludere eventuelle bakgrunnsvariabler du har laget, så vel som undersøkelsesmetadata, slik som invitasjonstidspunkt for undersøkelsen og oppstartstidspunkt for undersøkelsen. Hvis du ønsker å laste ned respondentenes navn og e-postadresser, aktiver dette alternativet.
  • Åpne svar: Hvis du har lagt til et fritekstspørsmål eller aktivert åpne svar for ditt spørsmål, aktiver dette alternativet for å laste dem ned.
 8. Når du har definert filen din, klikk på last ned knappen.

Bakgrunnsvariabler

Hvis du inkluderer bakgrunnsvariabler i nedlastingen din, vil du finne følgende metadata:

Invitasjonstidspunkt
Datoen og tidspunktet du inviterte respondenten til å svare på undersøkelsen. Dette gjelder kun for respondenter som har mottatt en e-postinvitasjon. Datoene vises i UTC-tid.

Hvis datokolonnene dine i Excel inneholder ######, gjør kolonnene bredere. Excel bruker # tegn når en dato ikke passer.

Invitasjonstidspunktet er ikke tilgjengelig i nedlastinger av svardata for anonyme undersøkelser.

Starttid
Datoen og tidspunktet da respondentene startet å svare på undersøkelsen. Datoene vises i UTC-tid.

Hvis datokolonnene dine i Excel inneholder ######, gjør kolonnene bredere. Excel bruker # tegn når en dato ikke passer.

Svarstatus
Refererer til statusen til svaret: fullført, ufullstendig, ikke besvart, og nektet.
Respondent-ID
ID-en Enalyzer bruker for å identifisere hvert svar i databasen. Denne ID-en brukes ved oppdatering av bakgrunnsvariabler og har generelt ikke en funksjon i dataanalyse.
Brukernavn og Passord
Brukernavnet er en unik ID for undersøkelsen din. Brukernavnet er avhengig av metoden du valgte for å invitere respondenter, f.eks. hvis du inviterte respondenter via e-post og lenke, vil det være en unik ID for hver metode. Det finnes et unikt passord per respondent.

Du kan sende brukernavn og passord til respondenter slik at de kan logge inn på sin unike økt på www.surveys.enalyzer.com. 

Du kan også bruke dem til å lage unike nettadresser for respondentene dine. Dette kan være nyttig når du ikke har e-postadresser

Språk
Viser undersøkelsens språkkode, dvs. språkkoden respondenten så undersøkelsen på. De tilgjengelige språkene i Enalyzer er:
ar Arabisk nl Nederlandsk de Tysk km Khmer pl Polsk es Spansk
bn Bengali en Engelsk el Gresk ko Koreansk pt Portugisisk  sps Spansk (LATAM)
bg Bulgarsk et Estisk hi Hindi lv Latvisk pa Punjabi se Svensk
my Burmesisk fa Farsi hu Ungarsk lt Litauisk ro Rumensk th Thai
zh Kinesisk fi Finsk id Indonesisk ms Malayisk ru Russisk tr Tyrkisk
cs Tsjekkisk nld Flamsk it Italiensk ml Malayalam sd Sindhi ur Urdu
da Dansk fr Fransk ja Japansk no Norsk sl Slovensk vi Vietnamesisk

Respondent-IDer, brukernavn og passord er ikke tilgjengelige i SPSS-nedlastinger.

Forstå nedlastingen din i Excel

Hvis du laster ned en Excel-fil, vil du se at filen er organisert med fanelapper for språk og en fane for data. Antall fanelapper for språk avhenger av antall språk i undersøkelsen din. For eksempel, hvis undersøkelsen din er på tre språk, engelsk, spansk og tysk, vil Excel-filen ha en fane for hvert som inneholder undersøkelsesspørsmålene.

Fanelappen for språk inneholder dine undersøkelsesspørsmål. Dine svar på undersøkelsen finner du under fanen for data. CSV-filen har ikke en fanelapp for språk.

CourseEvaluation.gif

Hver rad er et forskjellig svar på undersøkelsen (selv om det ikke nødvendigvis er forskjellige respondenter, hvis du lar folk svare flere ganger). Hver kolonne er en type undersøkelsesdata, det vil si spørsmål og variabler.

Automatisk Nedlasting og Integrasjon

Du kan aktivere en nedlastningslenke som tillater enhver som har den, å laste ned dine svar data som en CSV-fil utenfor Enalyzer. Alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til din undersøkelse og velg svar fra sidemenyen.
 2. Åpne alternativer menyen og velg CSV lenke.
 3. Start med å aktivere lenken.
 4. Klikk på rediger formater for å spesifisere dataformatet for hvert spørsmål og variabel for din nedlasting. Finn alle støttede formater for hvert spørsmål og variabel her.
 5. Når du redigerer formater, vil du se undersøkelsesvariabler og spørsmål på venstre side og formatet på høyre side. For å redigere et format, klikk ganske enkelt på nedtrekksmenyen og velg formatet du ønsker. Hvis det ikke er tilgjengelig, er det fordi variabelen/spørsmålet ikke støtter formatet du ser etter.
 6. Når du er ferdig med å redigere formater, klikk lagre knappen og dette vil lagre dine endringer og bli anvendt for alle fremtidige nedlastinger.
 7. Definer din nedlasting ved å aktivere de alternativene du ønsker å inkludere.
  • Tidsperiode for de siste oppdateringene: Du kan definere tidsperioden for din nedlasting. Hvis du ønsker alle dine data, fra begynnelsen av datainnsamling, hold dette alternativet deaktivert.
  • Bakgrunnsvariabler: Aktiver dette alternativet for å inkludere eventuelle bakgrunnsvariabler du har opprettet, samt undersøkelsesmetadata, som invitasjonstidspunkt for undersøkelsen og oppstartstidspunkt for undersøkelsen. Hvis du ønsker å laste ned respondentenes navn og e-postadresser, aktivere dette alternativet.
  • Åpne svar: Hvis du har lagt til et fritekstspørsmål eller aktivert åpne svar for spørsmålet ditt, aktiver dette alternativet for å laste dem ned.
  • Fullførte respondenter: Aktiver dette alternativet for å laste ned respondenter som har fullført din undersøkelse. Alle importerte svar er registrert som 'fullført'.
  • Ufullstendige respondenter: Aktiver dette alternativet for å laste ned respondenter som har delvis fullført din undersøkelse.
  • Ikke svarte respondenter: Aktiver dette alternativet for å laste ned respondenter som ikke har svart på din undersøkelse.
  • Nektet respondenter: Aktiver dette alternativet for å laste ned respondenter som har nektet å delta i din undersøkelse. Respondenter kan kun markeres som nektet hvis du legger til nektings-URL i din invitasjonsmelding til undersøkelsen.
 8. Kopier den lenken og del den eller sett opp en integrasjon.

For å oppheve tilgang og permanent slette lenken, deaktiver CSV lenke-funksjonen. Denne handlingen er permanent og kan ikke angres. Hvis du reaktiverer funksjonen, vil en ny og unik lenk skapes.

INTEGRER VED BRUK AV CSV-NEDLASTNINGSLENKEN

Lenken vil laste ned CSV-filen som inneholder dataene du spesifiserte ovenfor (steg 4). Undersøkelsesdataen kan hentes av et eksternt system over HTTPS ved bruk av lenken som er oppgitt, slik at du kan integrere med tredjepartsapper.

Var denne artikkelen nyttig?

3 av 9 syntes dette var nyttig