Spam Policy

Om Vår Spam Policy

Du må bruke Enalyzer i henhold til Enalyzers gjeldende betingelser. Hvis din bruk av Enalyzer bryter med betingelsene, kan Enalyzer gi en advarsel, eller suspendere eller avslutte kontoen din. Vær oppmerksom på at Enalyzer kan endre sine betingelser når som helst og det er ditt ansvar å holde deg oppdatert og overholde disse.

Enalyzer har en nulltoleransepolitikk mot spam. Dette betyr at alle e-postmottakere må ha samtykket til å motta meldinger fra avsenderen, altså deg. Brukere som sender uoppfordrede e-poster kan bli avsluttet. Det er ditt ansvar å sørge for at e-postene du sender ut i forbindelse med dine undersøkelser ikke blir merket som spam eller har en høyere avslagsrate enn bransjestandarden. Hvis Enalyzer bestemmer at ditt nivå av spamrapporter eller din avslagsrate er høyere enn bransjestandarden, har Enalyzer det eneste skjønnet til å suspendere eller avslutte din bruk av deres nettside og tjenester. Hvis du har lave responsrater, høye misbrukssatser eller høye spamrater, kan Enalyzer be om ytterligere informasjon angående dine e-postlister for å undersøke og prøve å løse problemet eller, i noen tilfeller, suspendere eller ta bort e-postrettigheter fra kontoen din. E-post som du sender via Enalyzer må ha en gyldig svar-til adresse, som er eid eller kontrollert av deg. Du kan bare bruke Enalyzer til å sende e-post til mottakere som har gitt sitt uttrykkelige samtykke, eller til de som du har e-postadresser til på grunn av deres forhold til deg som en leverandør, klient eller ansatt.

Enalyzer forbyr bruk av høsting av e-postadresser. Enalyzer vil avslutte kontoer som bryter dette forbudet. Enalyzer forbyr bruk av tredjeparts kjøpte eller leide e-postlister med mindre du kan dokumentere at personene på listen har samtykket til å motta e-post av den typen du skal sende dem. Du må ikke sende e-post til nyhetsgrupper, internettfora, distribusjonslister eller e-postadresser du har fått uten tillatelse. Du må ikke bruke Enalyzer til å sende e-poster med villedende emnelinjer, falske eller villedende linjer og overskrifter.

Spamklager som overstiger 0,08% innen 7 dager, på et minimum antall på 100 e-poster, vil resultere i kontosuspensjon, som betyr at du ikke kan sende e-postinvitasjoner til undersøkelser og dine automatiseringer vil bli deaktivert. Vennligst kontakt Customer Success hvis du opplever dette.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 2 syntes dette var nyttig