Importer svar

Om Importering av Svar

Du kan bruke Innstillinger for Import av Svar i Svar-siden i din undersøkelse for å kombinere svar fra to identiske undersøkelser, laste opp redigerte data eller bringe inn dine egne data i en undersøkelse. Du kan se dine importerte svar i dine Rapporter.

Svar importeres ved hjelp av CSV-filer.

Forbered undersøkelsen din

Før du importerer, trenger du først en undersøkelse å importere dataene dine til. Undersøkelsens format og CSV-filformatet må matche nøyaktig. Du kan enkelt oppnå dette ved å bruke en av følgende alternativer:

 • Bruk undersøkelsen du lastet ned svarene fra.
 • Opprett en kopi av undersøkelsen du lastet ned svarene fra.
 • Bruk en undersøkelse som er identisk med den som samlet inn svarene du skal importere.

Forbered filen din

Den beste og enkleste måten å forberede CSV-filen på er å laste ned svardataene fra undersøkelsen til CSV-format og fylle den ut med svarene du vil importere.

CSV-filen din skal være kodet som UTF-8.

Du kan ikke importere e-postadresser til systemvariabelen for e-post. Du kan imidlertid lage din egen bakgrunnsvariabel og matche den til den.

Måten du formaterer dataene avhenger av spørsmålet eller variabeltypen du importerer dataene inn i. Les mer om hvordan du formatterer hvert spørsmål og variabeltype nedenfor.

 • Dataene som skal lastes opp i flervalgsspørsmål eller bildespørsmål med enkeltvalg må formateres som følger:
  • Det skal være én kolonne for spørsmålet.
  • Hver respondentlinje må inkludere merkelappen nummeret for svaralternativet de valgte. For eksempel betyr tallet "1" at respondenten valgte det første svaralternativet i spørsmålet.
  • Hvis spørsmålet tillater en tekstinngang for den siste opsjonen, må du legge til en ekstra kolonne for åpne svaralternativer.

  Nummeret i filen representerer svaralternativetikettnummeret og ikke verdien.

 • Dataene som skal lastes opp i flervalgsspørsmål eller bildespørsmål med flervalg må formateres som følger:
  • Hvert svaralternativ må ha sin egen kolonne.
  • Hver kolonne og rad må ha en verdi av 0 eller 1, hvor "1" betyr at respondenten valgte svaralternativet.
  • Hvis spørsmålet tillater en tekstinngang for den siste opsjonen, må du legge til en ekstra kolonne for åpne svaralternativer.

 • Dataene som skal lastes opp i rating-skala-spørsmål må formateres som følger:
  • Det skal være én kolonne for spørsmålet.
  • Hver respondentlinje må inkludere det valgte skalanummeret.
  • For eksempel, hvis spørsmålet har en 1-5 skala, vil tallet "2" bety at respondenten valgte 2 på 5-punkts skalaen.
  • Hvis spørsmålet tillater åpne svar, må du legge til en ekstra kolonne for dem.

  Tallet i filen representerer responsalternativets etikett og ikke verdien.

 • Dataene som skal lastes opp i spørsmål med åpne svar, må formateres som følger:
  • Det bør være en kolonne for spørsmålet.
  • Hver respondentes rad kan inkludere de innsendte tekstsvarene.

  Spørsmål med åpne svar er begrenset til 4000 tegn.

 • Dataene som skal lastes opp i spørsmål om Matrise Flervalg, må formateres som følger:
  • Hver delsekvens må ha sin egen kolonne.
  • Hver kolonne og rad må inkludere nummeret på etiketten for responsalternativet de valgte. For eksempel betyr tallet "1" at respondenten valgte det første responsalternativet i spørsmålet.

  Tallet i filen representerer responsalternativets etikett og ikke verdien.

 • Dataene som skal lastes opp i spørsmål om Matrise Rangeringsskala, må formateres som følger:
  • Hver delsekvens må ha sin egen kolonne.
  • Hver kolonne og rad må inkludere verdien av det valgte skaleringsnummeret. For eksempel, hvis spørsmålet har en 1-5 skala, vil tallet "2" bety at respondenten valgte 2 på 5-punkts skalaen.

 • Dataene som skal lastes opp i spørsmål om Inndatafelt eller Tekstbakgrunnsvariabler, må formateres som følger:
  • Det bør være en kolonne for spørsmålet/variabelen.
  • Hver kolonne og rad må inkludere responsen. Formatet på responsen avhenger av spørsmålets validering: tekst, numerisk, e-post eller tilpassede verdier.

 • Dataene som skal lastes opp i spørsmål om Nett Promoter Score® eller Anbefaling Score, må formateres som følger:
  • Det bør være en kolonne for spørsmålet.
  • Hver kolonne og rad må inkludere verdien av det valgte skaleringsnummeret. For eksempel, hvis spørsmålet har en 1-5 skala, vil tallet "2" bety at respondenten valgte 2 på 5-punkts skalaen.
  • Hvis spørsmålet tillater åpne svar, må du legge til en ekstra kolonne for dem.

 • Dataene som skal lastes opp i variabler for valgliste, må formateres som følger:
  • Det bør være en kolonne for variabelen.
  • Hver kolonne og rad må inkludere valglisten for responsalternativet i tekstformat.

  Tekstdatat må samsvare nøyaktig med responsalternativene for valglister, ellers vil ikke responsen bli importert.

 • Dataene som skal lastes opp i bakgrunnsvariabler for dato, må formateres som følger:
  • Det bør være en kolonne for variabelen.
  • Hver kolonne og rad må inkludere datoinndataen.

  Kontoens språk bestemmer datoformatet for importen din. Formatet for kontoer på engelsk er mm.dd.yyy. Alle andre språk er dd.mm.yyyy.

Spørsmål med bilde- og filopplasting, rangering og punktfordeling støttes ikke.

Importer svar

Når undersøkelsen og CSV-filen din er klare, kan du importere svar. Du må:

 1. Gå til undersøkelsen din og velg svar i side-menyen. Hvis menyen er lukket, klikker du på menyikonet () for å åpne den først.
 2. Klikk på respondenter for å åpne rullegardinmenyen og velge importerte svar.
 3. Klikk på ikonet for å importere svar ().
 4. Last opp din UTF-8-kodede CSV-fil.
 5. Koble sammen feltene i CSV-filen med spørsmålene og variablene i undersøkelsen.

  Hvis det er et felt som du ikke vil laste opp eller importere, kan du hoppe over det.

 6. Når du har koblet sammen feltene, klikk på neste.
 7. Gjennomgå antall svar som er klare til å importeres, og klikk ferdig for å fullføre importen.
 8. For å se det individuelle svaret, trenger du bare å klikke på det.

Importerte svar er ikke inkludert i samme liste som innsamlede svar.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 2 syntes dette var nyttig