GDPR-samsvar

Om GDPR-overensstemmelse

EU's Generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft 25. mai 2018. GDPR harmoniserer databeskyttelseslovgivningen på tvers av Den europeiske union (EU) og fastlegger regler om grunnleggende rettigheter for behandling og beskyttelse av personopplysninger.

Enalyzer og alle Enalyzer-konto innehavere, enten de er lokalisert i EU eller utenfor EU, må overholde reglene i GDPR når de samler inn og/eller behandler personopplysninger. GDPR gjelder for Enalyzer-konto innehavere som har EU “etableringer”, uavhengig av om den faktiske databehandlingen finner sted i EU eller ikke. Enalyzer-konto innehavere som er ikke-EU-etablerte vil være underlagt GDPR når de behandler personopplysninger om registrerte som befinner seg i EU i forbindelse med (i) “tilbud av varer eller tjenester” (betaling er ikke et krav), eller (ii) “overvåking” av deres atferd innenfor EU.

Innvirkningen av GDPR-overensstemmelse kan være ganske omfattende, så hva bør du gjøre i forhold til undersøkelser?

Vi har jobbet en stund med å forberede oss på den nye lovgivningen for å sikre at Enalyzer overholder de nye GDPR-kravene og for å gi deg relevant informasjon til dine undersøkelser med Enalyzer. Vår nye GDPR-seksjon adresserer og gir denne GDPR-veiledningen. Les mer om det.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 4 syntes dette var nyttig