Om Spørsmålstyper

Om Spørsmålstyper 

Vi har flere spørsmålstyper og en rekke innstillinger som kan brukes til å samle inn dataene du trenger. Denne artikkelen gir en kort introduksjon av hver spørsmålstype, med linker der du kan lære mer. Med Enalyzer kan du redigere spørsmål når som helst, selv etter at du allerede har samlet inn svar.

Undersøkelser er begrenset til 510 spørsmål.

Liste over Spørsmålstyper

Spørsmålstype Beskrivelse
Flervalg

Flervalgsspørsmål lar respondenter velge ett eller flere svar fra en definert liste over svaralternativer. 

Vurderingsskala Skala spørsmål lar respondenter sammenligne ulike svaralternativer ved hjelp av en felles skala.
Skjema

Skjema spørsmål er en enkel og lett måte å samle inn bakgrunnsinformasjon fra respondentene på.

Åpent Svar

Åpne svar spørsmål tillater dine respondenter å fylle ut sine svar selv i tekstboksen som er oppgitt.

Bildevalg

Bildevalgsspørsmål tillater respondenter å velge ett eller flere bilder fra et sett med bilder.

Last opp Bilde

Last opp bilde spørsmål lar respondenter svare på spørsmålet ditt ved å laste opp et bilde eller ta et bilde. 

File Upload

Last opp fil spørsmål lar respondenter laste opp filer til dine undersøkelser.

Matrise - Flervalg

Matrise - flervalg spørsmål består av en liste med underspørsmål som er grafisk satt inn i en matrise. Det gjør det mulig for respondenter å svare på disse spørsmålene med de samme svaralternativene.

Matrise - Vurderingsskala

Matrise - vurderingsskala spørsmål består av underspørsmål som er grafisk satt inn i en matrise. Det er et perfekt alternativ for å måle meninger og holdninger.

Prioritering

Prioriteringsspørsmål lar respondenter rangere et sett av elementer mot hverandre.

Poengfordeling

Poengfordelingsspørsmål lar respondenter fordele numeriske verdier gjennom forskjellige svaralternativer.

Tekstfelt

Tekstfelt spørsmål er vanlig brukt for å skrive inn bakgrunnsinformasjon slik som navn, e-post, telefonnummer, og mer.

Net Promoter Score® (NPS)

NPS er en metrikk utviklet i 1993 av Fred Reichheld som en måte å måle kundelojalitet.

Anbefalingsscore

Anbefalingsscore spørsmål er basert på Net Promoter Score® (NPS)-metoden. Imidlertid, i motsetning til NPS spørsmål som er basert på en 0-10 skala, kan anbefalingsscore spørsmål være basert på ulike skalaer.

Var denne artikkelen nyttig?

7 av 8 syntes dette var nyttig