Singel/multippel spørsmål

Om flervalgsspørsmål

Flervalgsspørsmål tillater respondenter å velge ett eller flere svar fra en definert liste med svaralternativer. De er en vesentlig del av undersøkelser, quizer, avstemninger og mer.

Legg til flervalgsspørsmål

For å legge til et flervalgsspørsmål, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsen din, klikk på elementet for å legge til undersøkelse ikonet (add button.svg), og velg spørsmål.
 2. Flervalgsspørsmål er standardalternativet, så klikk neste.
 3. Skriv inn spørsmålet ditt og endre typografien (fet, kursiv og understrek).

  Bruk rullegardinmenyen for flettefelt for å sette inn respondentenes bakgrunnsinformasjon eller deres svar på tidligere spørsmål.

  Lengden på spørsmålsteksten er begrenset til maks. 250 tegn.

 4. Skriv inn dine svaralternativer. Du kan kopiere, flytte, sortere og slette dem ved hjelp av handlingsmenyen.

  Trykk på ↵ enter tasten for å legge til et nytt svaralternativ, istedenfor å klikke på legg til svaralternativer knappen.

  Hvis du har svaralternativene i et eksternt dokument som Word eller PDF, kan du kopiere/lime inn svaralternativene og legge dem til i bulk.

 5. Når du er fornøyd med spørsmålet ditt, klikk neste.
 6. Nå kan du sette opp innstillingene for spørsmålet.
  • Tekstinngang for siste alternativ: Aktiver denne innstillingen for å tillate at respondentene kan utdype svarene sine. Denne innstillingen er bare mulig for det siste svaralternativet. Dette kan være nyttig, for eksempel hvis ditt siste svaralternativ er “Annet. Vennligst utdyp.
  • Krev svar: Denne innstillingen er aktivert som standard. Deaktiver den hvis du ikke ønsker at spørsmålet ditt skal være obligatorisk.
  • Flere valgmuligheter: Aktiver denne innstillingen for å tillate respondentene dine å velge flere svar. Hvis du aktiverer innstillingen, vil du kunne velge en begrensning (alle, område eller eksakt) av svaralternativene respondentene har tillatelse til å fylle ut.
  • Layout (radioknapper): Velg layout for spørsmålet og bestem hvordan dine svaralternativer visuelt blir presentert for dine respondenter. Radioknapper er standard layout, men du kan endre den til en rullegardinliste. Vennligst merk at det ikke er mulig å endre layouten hvis du har aktivert innstillingen for flere valgmuligheter.
  • Tilfeldiggjør svaralternativer: Aktiver denne innstillingen for å sikre at rekkefølgen på svaralternativene ikke er den samme for alle respondenter.

   Lær hvordan du kan ekskludere et svaralternativ fra tilfeldiggjøring.

 7. Når du har finalisert spørsmålet ditt og tilpasset innstillingene, klikk legg til.

Flervalgsspørsmål kan ha ett svaralternativ.

Eksklusivt svaralternativ

Når du tillater respondenter å gjøre flere valg i flervalgsspørsmål, kan du ønske å tilby et valg som “Ingen av alternativene over,” som ikke gir mening å pare med andre alternativer. Innstillingen for eksklusivt svaralternativ sikrer at et svaralternativ bare kan velges alene.

 1. Gå til undersøkelsen din, og klikk på det relevante spørsmålet.
 2. Klikk på svaralternativet du vil gjøre eksklusivt.
 3. Aktiver innstillingen for eksklusivt svaralternativ.

Ekskluder svaralternativer fra tilfeldiggjøring

Du kan velge hvilke svaralternativer du vil tilfeldiggjøre og hvilke du ønsker å holde på en fast posisjon. For eksempel, hvis du vil legge til et "Ingen av alternativene over" eller "Annet" alternativ til ditt flervalgsspørsmål, kan du sette disse alternativene til å forbli i en fast posisjon mens du tilfeldiggjør de andre. Dette vil sikre at "Ingen av alternativene over" eller "Annet" alternativ alltid vises i en konsistent posisjon på listen over alternativer.

For å ekskludere svaralternativer fra å bli tilfeldiggjort, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsen din, og klikk på det relevante spørsmålet.
 2. Klikk på svaralternativet du vil ekskludere fra tilfeldiggjøring.
 3. Deaktiver innstillingen for tilfeldiggjøring.

Hvis du har aktivert innstillingen for "Tekstinngang for siste alternativ", vil det siste alternativet automatisk være ekskludert fra tilfeldiggjøring.

Flervalgsspørsmål i Rapporter

Du kan visualisere data samlet inn av dine flervalgsspørsmål i rapportene dine. De tilgjengelige diagrammene for flervalgsspørsmål er:

Når et spørsmål er formatert med innstillingen for flere valgmuligheter, vil mange diagrammer for det spørsmålet vise et høyere antall observasjoner enn det totale antall respondenter siden hver respondent kan velge flere svaralternativer.

Var denne artikkelen nyttig?

3 av 3 syntes dette var nyttig