Bewerk Rapportage Variabelen

Over Rapport Variabelen

Wanneer u een vraag of variabele aanmaakt, wordt er een waarde gegeven aan elke reactie-optie. Standaard zal de eerste reactie-optie een waarde van 1 hebben, de tweede keuze 2, enzovoort. Met Rapport Variabelen, kunt u deze waarden wijzigen om in lijn te zijn met de gewenste analyse die u wilt van uw rapporten.

Bewerk rapportvariabele-waarden

U kunt de waarden van de variabele eenvoudig bewerken voor een beter rapportage. U kunt decimalen en positieve of negatieve gehele getallen gebruiken als variabele-waarden. Het decimale formaat is met een punt (.), bijvoorbeeld 0.5. U kunt respons-opties dezelfde of verschillende waarden geven.

Om de waarden aan te passen, hoef je alleen maar:

  1. Ga naar uw rapport en selecteer instellingen in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik dan op het menu-icoon () om het eerst te openen.
  2. Onder data, klik op variabelen.
  3. Klik op de variabele (vraag of achtergrondvariabele) waarvan u de waarden wilt bewerken en selecteer bewerken.
  4. In de waardekolom kunt u de waarden voor de antwoordopties wijzigen. Bijvoorbeeld, voor een ja/nee-vraag zal "ja" een waarde van 1 hebben en "nee" een waarde van "2", dit kunt u veranderen naar respectievelijk 0 en 1.
  5. Klik op opslaan om de wijzigingen door te voeren.

Wijzigingen in variabelen zullen alle rapporten beïnvloeden die gebaseerd zijn op dezelfde enquête.

Waarden verwijderen uit Gemiddelden en Grafieken

U kunt gemakkelijk respons optie waarden verwijderen uit gemiddelde berekeningen of volledig uit uw grafieken. Alles wat u moet doen is:

  1. Ga naar uw rapportage en selecteer instellingen in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klikt u eerst op het menu-icoon () om het te openen.
  2. Onder datagegevens, klik op variabelen.
  3. Klik op de variabele (vraag of achtergrondvariabele) waarvan u de waarden wilt verwijderen uit gemiddelde berekeningen of grafieken.
  4. Gebruik de schakelaars onder de gemiddelde en grafiek kolommen om de waarden te verwijderen.
  5. Klik op opslaan om uw wijzigingen aan te brengen.

Wijzigingen in variabelen zullen alle rapporten beïnvloeden die gebaseerd zijn op dezelfde enquête.

Als u Waarderingsschaal vraag, Matrix - waarderingsschaal, Net Promotor Score (NPS) vraag, of Aanbevelingsscore vraag heeft gebruikt in uw enquête en u heeft de optie "weet niet" ingeschakeld, Enalyzer verwijdert deze automatisch uit de gemiddelde berekeningen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1