Tekst in Enquêtes

Over Tekst in Enquêtes

Tekstelementen kunnen worden gebruikt als introductie van uw enquête en/of als overgang tussen verschillende secties van uw enquête, waarbij wordt uitgelegd waar de volgende reeks vragen zich op zal richten. Kortom, ze zijn een manier om beschrijvende tekst aan uw enquête toe te voegen zonder een vraag te stellen.

Voeg tekst toe aan uw enquêtes

Om een tekstelement toe te voegen aan uw enquête, hoeft u alleen maar het volgende te doen:

  1. Ga naar uw enquête.
  2. Klik op het pictogram Toevoegen van enquêteelementen () en selecteer tekst.
  3. Typ de kop en tekst in en wijzig de typografie (vet, cursief en onderstreept).

    Gebruik het vervolgkeuzemenu 'Samenvoegen' om de achtergrondinformatie van uw respondenten of hun antwoorden op eerdere vragen in te voegen.

  4. Voeg links toe aan het tekstvak door op het koppelingpictogram te klikken (LinkIcon.png) en het volgende zal worden ingevoegd: [dit is een koppeling|http://www.example.com]. Voeg uw tekst toe links van de verticale balk (|) en de link rechts, bijvoorbeeld: [Enalyzer|http://www.enalyzer.com].

    Tekstelementen kunnen alleen HTTPS-links bevatten.

  5. De koppeling zal onderstreept worden in uw enquête en u kunt een voorbeeld bekijken terwijl u de tekst bewerkt.
  6. Klik op Toevoegen wanneer u tevreden bent.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 2