Spambeleid

Over Ons Spambeleid

U moet Enalyzer gebruiken in overeenstemming met de huidige voorwaarden van Enalyzer. Als uw gebruik van Enalyzer de voorwaarden schendt, kan Enalyzer een waarschuwing geven, of uw account schorsen of beëindigen. Merk op dat Enalyzer op elk moment zijn voorwaarden kan wijzigen en het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven en deze na te leven.

Enalyzer hanteert een nultolerantiebeleid tegen spam. Dit betekent dat alle e-mailontvangers zich moeten hebben aangemeld om berichten van de afzender, d.w.z. u, te ontvangen. Gebruikers die ongevraagde e-mails versturen, kunnen worden beëindigd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de e-mails die u in verband met uw enquêtes verzendt, niet als spam worden gemarkeerd of een hoger weigeringstarief hebben dan de industriestandaard. Als Enalyzer vaststelt dat uw niveau van spamrapporten of uw percentage weigeringen hoger is dan de industriestandaard, heeft Enalyzer het exclusieve recht om uw gebruik van hun website en diensten op te schorten of te beëindigen. Als u lage responspercentages, hoge misbruikpercentages of hoge spampercentages heeft, kan Enalyzer om meer informatie vragen over uw mailinglijsten om het probleem te onderzoeken en proberen op te lossen of, in sommige gevallen, uw e-mailprivileges schorsen of intrekken. E-mails die u via Enalyzer verzendt, moeten een geldig antwoordadres hebben, dat in uw bezit of onder uw controle is. U mag Enalyzer alleen gebruiken om e-mails te verzenden naar ontvangers die hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, of naar personen van wie u de e-mailadressen heeft vanwege hun relatie met u als leverancier, klant of werknemer.

Enalyzer verbiedt het gebruik van het verzamelen van e-mailadressen. Enalyzer zal accounts die dit verbod schenden, beëindigen. Enalyzer verbiedt het gebruik van mailinglijsten van derden die zijn gekocht of gehuurd, tenzij u kunt aantonen dat de mensen op de lijst zich hebben aangemeld om e-mails van het type dat u hen gaat sturen, te ontvangen. U mag geen e-mails sturen naar nieuwsgroepen, internetfora, distributielijsten of e-mailadressen waarvoor u geen toestemming heeft gekregen. U mag Enalyzer niet gebruiken om e-mails te verzenden met misleidende onderwerpregels, valse of misleidende onderwerpregels en koppen.

Spamklachten van meer dan 0,08% binnen 7 dagen, op een minimumaantal van 100 e-mails, resulteren in een accountopschorting, wat betekent dat u geen enquête-uitnodigingen per e-mail kunt verzenden en uw automatiseringen worden gedeactiveerd. Neem contact op met Customer Success als u dit ervaart.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2