Spambeleid

Over Ons Spambeleid

U moet Enalyzer gebruiken in overeenstemming met de huidige voorwaarden van Enalyzer. Als uw gebruik van Enalyzer de voorwaarden schendt, kan Enalyzer een waarschuwing uitvaardigen, of uw account opschorten of beëindigen. Let op, dat Enalyzer op elk moment zijn voorwaarden kan wijzigen en het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven en u aan deze te houden.

Enalyzer hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van spam. Dit betekent, dat alle e-mailontvangers moeten hebben gekozen om berichten van de afzender te ontvangen, dat wil zeggen van u. Gebruikers die ongevraagde e-mails versturen, kunnen worden beëindigd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de e-mails die u verzendt in verband met uw enquêtes niet als spam worden gemarkeerd of een hoger weigeringspercentage hebben dan de industriestandaard. Als Enalyzer vaststelt dat uw niveau van spamrapporten of uw weigeringspercentage hoger is dan de industriestandaard, heeft Enalyzer de volledige bevoegdheid om uw gebruik van hun website en diensten op te schorten of te beëindigen. Als u lage responspercentages, hoge misbruikpercentages of hoge spamperecentages heeft, kan Enalyzer aanvullende informatie vragen met betrekking tot uw mailinglijsten om het probleem te onderzoeken en proberen op te lossen of, in sommige gevallen, e-mailprivileges van uw account op te schorten of in te trekken. E-mails die u via Enalyzer verstuurt, moeten een geldig antwoordadres hebben, dat in uw bezit is of door u wordt beheerd. U mag Enalyzer alleen gebruiken om e-mails te versturen naar ontvangers die hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, of naar degenen wier e-mailadressen u heeft vanwege hun relatie met u als leverancier, klant of werknemer.

Enalyzer verbiedt het gebruik van het oogsten van e-mailadressen. Enalyzer zal accounts die dit verbod schenden beëindigen. Enalyzer verbiedt het gebruik van mailinglijsten van derden die zijn gekocht of gehuurd, tenzij u kunt aantonen dat de personen op de lijst hebben gekozen om e-mails van het type te ontvangen dat u gaat versturen. U mag geen e-mails versturen naar nieuwsgroepen, internetfora, distributielijsten of e-mailadressen die u zonder toestemming heeft verkregen. U mag Enalyzer niet gebruiken om e-mails te versturen met misleidende onderwerpregels, valse of misleidende onderwerpregels en koppen.

Spamklachten die binnen 7 dagen 0,08% overschrijden, bij een minimum van 100 e-mails, zullen leiden tot accountschorsing, wat betekent dat u geen uitnodigingen voor enquête-e-mails kunt versturen en uw automatiseringen worden gedeactiveerd. Neem contact op met Customer Success als u dit ervaart.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2