GDPR-naleving

Over GDPR-naleving

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is op 25 mei 2018 van kracht geworden. De AVG harmoniseert de wetten inzake gegevensbescherming in de hele Europese Unie (EU) en legt de regels vast voor de fundamentele rechten op verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Enalyzer en alle Enalyzer-accounthouders, of ze nu in de EU of daarbuiten zijn gevestigd, moeten de regels van de AVG naleven bij het verzamelen en / of verwerken van persoonsgegevens. De AVG is van toepassing op Enalyzer-accounthouders die EU "vestigingen" hebben, ongeacht of de daadwerkelijke verwerking van gegevens al dan niet in de EU plaatsvindt. Enalyzer-accounthouders die buiten de EU zijn gevestigd, zijn onderworpen aan de AVG wanneer ze persoonlijke gegevens verwerken over gegevensonderwerpen die zich in de EU bevinden in verband met (i) het "aanbieden van goederen of diensten" (betaling is niet vereist), of (ii) "bewaking" van hun gedrag binnen de EU.

De impact van naleving van de AVG is mogelijk behoorlijk groot, dus wat moet je doen met betrekking tot enquêteren?

We zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving om ervoor te zorgen dat Enalyzer voldoet aan de nieuwe eisen van de AVG en om u relevante informatie te verstrekken voor uw enquêtes met Enalyzer. Ons nieuwe AVG-deel adresseert en biedt deze AVG-richtlijnen. Lees er hier meer over.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3