GDPR-naleving

Over GDPR-naleving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is op 25 mei 2018 van kracht geworden. De AVG harmoniseert de gegevensbeschermingswetten in de hele Europese Unie (EU) en stelt regels vast voor de fundamentele rechten bij het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

Enalyzer en alle Enalyzer-accountbezitters, of ze nu in de EU of buiten de EU gevestigd zijn, moeten zich houden aan de regels van de AVG bij het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens. De AVG is van toepassing op Enalyzer-accountbezitters die EU “vestigingen” hebben, ongeacht of de daadwerkelijke gegevensverwerking in de EU plaatsvind of niet. Enalyzer-accountbezitters die Niet in de EU gevestigd zijn zullen onder de AVG vallen wanneer zij persoonsgegevens verwerken over betrokkenen die zich in de EU bevinden in verband met (i) het “aanbieden van goederen of diensten” (betaling is niet vereist), of (ii) “het monitoren” van hun gedrag binnen de EU.

De impact van AVG-naleving kan potentieel enorm zijn, dus wat moet u doen met betrekking tot het uitvoeren van enquêtes?

We hebben al een tijdje hard gewerkt ter voorbereiding op de nieuwe wetgeving om ervoor te zorgen dat Enalyzer voldoet aan de nieuwe AVG-eisen en om u te voorzien van relevante informatie voor uw enquêtering met Enalyzer. Onze nieuwe AVG-sectie behandelt en biedt deze AVG-richtlijnen. Lees hier meer over.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 4