Meerkeuze vraag

Over Meerkeuze vragen

Meerkeuze vragen stellen respondenten in staat om één of meer antwoorden te kiezen uit een gedefinieerde lijst van antwooralternatieven. Ze zijn een essentieel onderdeel van enquêtes, quizzen, peilingen en meer.

Voeg Meerkeuze vragen toe

Om een Meerkeuze vraag toe te voegen, hoeft u slechts het volgende te doen:

 1. Ga naar uw enquête, klik op het enquête element toevoegen icoon (add button.svg), en kies vraag.
 2. De Meerkeuze vraag is de standaardoptie, dus klik op volgende.
 3. Type uw vraag in en wijzig de typografie (vet, cursief en onderlijnd).

  Gebruik het samenvoeg veld uitklapmenu om informatie over de achtergrond van uw respondenten of hun antwoorden op voorgaande vragen in te voegen.

  De lengte van de vraagtekst is beperkt tot max. 250 tekens.

 4. Type uw antwoordopties in. U kunt ze kopiëren, verplaatsen, sorteren en verwijderen via het acties menu.

  Druk op de ↵ enter toets om een nieuwe antwoordoptie toe te voegen, in plaats van op de antwoordopties toevoegen knop te klikken.

  Als u de antwoordopties in een extern document zoals Word of PDF heeft, kunt u de antwoordopties kopiëren/plakken en in bulk toevoegen.

 5. Wanneer u tevreden bent met uw vraag, klik op volgende.
 6. Nu kunt u de vraaginstellingen configureren.
  • Tekstinvoer voor laatste optie: Activeer deze instelling om uw respondenten toe te staan hun antwoorden uit te breiden. Deze instelling is alleen mogelijk voor de laatste antwoordoptie. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als uw laatste antwoordoptie is “Anders. Gelieve uit te breiden.
  • Antwoord vereisen: Deze instelling is standaard ingeschakeld. Schakel het uit als u niet wilt dat uw vraag verplicht is.
  • Meerdere selecties: Activeer deze instelling om uw respondenten toe te staan meerdere antwoorden te selecteren. Als u de instelling inschakelt, kunt u een beperking (allemaal, bereik of exact) van de antwoordopties die respondenten mogen invullen selecteren.
  • Layout (keuzerondjes): Selecteer de layout van de vraag en beslis hoe uw antwoordopties visueel aan uw respondenten worden gepresenteerd. Keuzerondjes zijn de standaard layout maar u kunt het veranderen naar een uitklapmenu. Let op dat het niet mogelijk is om de layout te wijzigen als u de instelling voor meerdere selecties heeft ingeschakeld.
  • Antwoordopties randomiseren: Activeer deze instelling om ervoor te zorgen dat de volgorde van de antwoordopties niet hetzelfde is voor alle respondenten.

   Leer hoe u een antwoordoptie kan uitsluiten van de randomisatie.

 7. Wanneer u uw vraag heeft gefinaliseerd en de instellingen heeft aangepast, klik op toevoegen.

Meerkeuze vragen kunnen één antwoordoptie hebben.

Exclusieve Antwoord Optie

Wanneer u respondenten toestaat om meerdere selecties te maken in Meerkeuze vraag, wilt u misschien een keuze bieden zoals "Geen van de bovenstaande," wat niet logisch is om te combineren met andere opties. De instelling voor de Exclusieve Antwoord Optie zorgt ervoor dat een antwoord optie slechts op zichzelf kan worden gekozen.

 1. Ga naar uw enquête en klik op de relevante vraag.
 2. Klik op de antwoord optie die u exclusief wilt maken.
 3. Activeer de instelling exclusieve antwoord optie.

Antwoordopties uitsluiten van randomisatie

U kunt kiezen welke antwoordopties u wilt randomiseren en welke u op een vaste positie wilt houden. Bijvoorbeeld, als u een optie "Geen van bovenstaande" of "Anders" aan uw meerkeuzevraag wilt toevoegen, kunt u instellen dat deze opties op een vaste positie blijven terwijl de overige worden gerandomiseerd. Dit zorgt ervoor dat de optie "Geen van bovenstaande" of "Anders" altijd consistent op dezelfde plaats in de lijst met opties verschijnt.

Om antwoordopties uit te sluiten van randomisatie, hoeft u alleen:

 1. Ga naar uw enquête en klik op de relevante vraag.
 2. Klik op de antwoordoptie die u wilt uitsluiten van randomisatie.
 3. Deactiveer de randomize instelling.

Als u de instelling "Tekstinvoer voor laatste optie" heeft ingeschakeld, wordt de laatste optie automatisch uitgesloten van de randomisatie.

Meerkeuze vragen in Antwoorddata Downloads

U kunt uw enquêteresponses van Enalyzer downloaden voor verschillende doeleinden. U kunt het bestand gebruiken voor analyse in andere software, delen met uw team, of importeren naar een andere Enalyzer enquête.

 • In de antwoorddata download zijn de Meerkeuze vragen met enkele selectie te vinden in één kolom. Standaard wordt elke antwoord optie in de vraag weergegeven met het respectieve labelnummer, d.w.z. het labelnummer voor de geselecteerde antwoord optie wordt weergegeven in de rij van elke respondent. U kunt het formaat van de output bewerken, u kunt hier meer lezen over dataformaten hier. • In de antwoorddata download zijn de Meerkeuze vragen met meerdere selecties opgesplitst. Elke antwoord optie zal zijn eigen kolom hebben in het antwoorddata bestand. Standaard is het formaat van de output de waarde, d.w.z. op de rij van elke respondent zal er een “1” staan in de kolommen van de antwoord opties die ze hebben geselecteerd. U kunt het formaat van de output bewerken, u kunt hier meer lezen over dataformaten hier. • Als u de instelling voor tekstinvoer voor de laatste optie heeft ingeschakeld, zullen de open antwoorden hun eigen kolom hebben. De kolomnaam zal het nummer van de vraag gevolgd door "_Open" zijnMeerkeuze vraag in Rapporten

U kunt de verzamelde gegevens van uw Meerkeuze vragen visualiseren in uw rapporten. De beschikbare grafieken voor Meerkeuze vragen zijn:

Wanneer een vraag geformatteerd is met de instelling voor meervoudige selectie, zullen veel grafieken voor die vraag een hoger aantal observaties tonen dan het totale aantal respondenten, aangezien elke respondent meerdere antwoordopties kan selecteren.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3