Download Svardata

Om download af svardata

Du kan downloade alle dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team eller importere den til en anden Enalyzer undersøgelse.

Tilgængelige filformater

Du kan downloade dine besvarelser i følgende formater:

Excel
Eksporter dine data til et XSLX-format, som kan åbnes i Excel. Dette filformat kan ikke importeres tilbage til Enalyzer.
CSV
Et filformat der kan åbnes som et regneark i Excel. Hvis du planlægger at importere disse data tilbage til en undersøgelse, er dette din bedste mulighed.
SPSS
Dette filformat er kompatibelt med SPSS, et populært software brugt til statistisk analyse, og det foretrukne værktøj for forskere og studerende. Du skal have SPSS for at kunne åbne denne fil.

Understøttede Dataformater

Du kan angive dataformatet for hver variabel og spørgsmål, når du downloader dine svardata. De tilgængelige dataformater er:

Tekst
Dette format viser dataene som tekst til svarmuligheden. I tilfælde af et fritekst spørgsmål, vil det være det givne åbne svar.
Værdi
Dette format viser data som værdien af svaret.
Etiketnummer
Dette format viser dataene som det numeriske etiket af det valgte svar.

Det siger sig selv, at ikke alle variabler og spørgsmål understøtter alle formater. Her er en oversigt over de understøttede dataformateret efter variabel og spørgsmålstype:

  Tekst Værdi Etiketnummer Standard
Baggrundsvariabel - tekst yes.png     Tekst
Baggrundsvariabel - numerisk   yes.png  

Værdi

Baggrundsvariabel - email yes.png     Tekst
Baggrundsvariabel - dato   yes.png   Værdi
Baggrundsvariabel - valgliste yes.png   yes.png Tekst
Flervalg - enkeltvalg yes.png   yes.png Mærkenummer
Flervalg - flere valgmuligheder yes.png yes.png   Værdi
Vurderingsskala yes.png yes.png yes.png Labelnummer
Åbent svar yes.png     Tekst
Billedvalg - enkelt valg yes.png   yes.png Label nummer
Billedvalg - flere valgmuligheder yes.png yes.png   Værdi
Upload billede yes.png yes.png   Tekst
Upload fil yes.png yes.png   Tekst
Matrice - flervalg, enkeltvalg yes.png   yes.png Mærkenummer
Matrice - vurderingsskala yes.png yes.png yes.png Label nummer
Ranking   yes.png   Værdi
Pointfordeling   yes.png   Værdi

Indtastningsfelt - tekst

yes.png     Tekst
Indtastningsfelt - numerisk   yes.png   Værdi
Indtastningsfelt - email yes.png     Tekst
Indtastningsfelt - brugerdefineret yes.png     Tekst
Net Promotor Score (NPS) yes.png yes.png yes.png Værdi
Anbefalingsscore spørgsmål yes.png yes.png yes.png Værdi

Tilpas Variable Etiketter

Du kan angive etiketten for hver baggrundsvariabel eller spørgsmål, som vises som overskrift i dine besvarelsesdata. Som standard genererer Enalyzer en etiket baseret på navnet på baggrundsvariablen eller spørgsmålsnummeret. Muligheden Dataetiketter genererer en etiket, som standard er baseret på navnet på baggrundsvariablen eller spørgsmålsteksten. Du har også mulighed for at tilpasse disse dataetiketter fuldt ud.

Dine dataetiketter defineres under dine undersøgelsesindstillinger, alt du skal gøre er:

 1. Gå til undersøgelsesområdet (SurveyAreaIcon.png) og åbn din undersøgelse.
 2. I sidemenuen, klik på indstillinger.
 3. Under dataindstillinger, klik på dataetiketter.
 4. Du vil se et overblik over alle undersøgelsesvariabler (baggrundsvariabler og spørgsmål) på venstre side. På højre side vil du se dine dataetiketter. Som standard er dataetiketterne autogenererede, baseret på de tilsvarende baggrundsvariabler/spørgsmål, men du kan definere dine egne værdier.

Dataetiketter skal være unikke, kan ikke indeholde specialtegn og er begrænset til 100 tegn.

Dataetiketter kan kun defineres for baggrundsvariabler og spørgsmål, men ikke for svarkategorier.

Dataetiketter kopieres ikke, når spørgsmål kopieres, men de kopieres, når undersøgelser kopieres eller når undersøgelsen deles som en skabelon.

Download svardata

For at downloade dine besvarelser, skal du:

 1. Gå til din undersøgelse og vælg besvarelser fra sidemenuen.
 2. Åbn rullemenuen handlinger og vælg download.
 3. Vælg det filformat, du ønsker at downloade: Excel, CSV eller SPSS.
 4. Klik på rediger formater for at angive dataformatet for hvert spørgsmål og variabel for din download. Find alle de understøttede formater for hvert spørgsmål og variabel her.
 5. Når du redigerer formater, vil du se undersøgelsesvariablerne og spørgsmålene på den venstre side og formatet på den højre side. For at redigere et format skal du blot klikke på rullemenuen og vælge det format, du ønsker. Hvis det ikke er tilgængeligt, er det fordi variablen/spørgsmålet ikke understøtter det format, du leder efter.

  Du er kun i stand til at redigere 100 formater for download af dine svardata.

 6. Når du er færdig med at redigere formater, skal du klikke på gem-knappen og dette vil gemme dine ændringer og blive anvendt på alle fremtidige downloads.
 7. Definer din download ved at aktivere de indstillinger, du gerne vil inkludere.
  • Baggrundsvariabler: Aktivér denne mulighed for at inkludere eventuelle baggrundsvariabler, du har oprettet, samt undersøgelsens metadata, såsom invitationstidspunkt for undersøgelsen og opstartstidspunkt for undersøgelsen. Hvis du ønsker at downloade respondenternes navne og e-mailadresser, skal du aktivere denne mulighed.
  • Åbne svar: Hvis du har tilføjet et fritekst spørgsmål eller aktiveret åbne svar for dit spørgsmål, skal du aktivere denne mulighed for at downloade dem.
 8. Når du har defineret din fil, skal du klikke på download knappen.

Baggrundsvariabler

Hvis du inkluderer baggrundsvariabler i din download, vil du finde følgende metadata:

Invitationstidspunkt
Datoen og tidspunktet, hvor du inviterede respondenten til at besvare din undersøgelse. Dette gælder kun for respondenter, der har modtaget en e-mail invitation. Datoerne vises i UTC-tid.

Hvis dine datokolonner i Excel indeholder ######, gør kolonnerne bredere. Excel bruger # symboler, når en dato ikke passer.

Invitationstidspunktet er ikke tilgængeligt i downloads af svardata for anonyme undersøgelser.

Starttidspunkt
Datoen og tidspunktet, hvor respondenterne startede med at besvare din undersøgelse. Datoerne vises i UTC-tid.

Hvis dine datokolonner i Excel indeholder ######, gør kolonnerne bredere. Excel bruger # symboler, når en dato ikke passer.

Svarstatus
Refererer til svarets status: fuldført, ufuldstændig, ikke besvaret og afvist.
Respondent ID
ID'et Enalyzer bruger til at identificere hver besvarelse i databasen. Dette ID bruges, når man opdaterer baggrundsvariabler og har generelt ikke en anvendelse i dataanalyse.
Brugernavn og Kodeord
Brugernavnet er et unikt ID for din undersøgelse. Brugernavnet afhænger af den metode du har valgt til at invitere respondenter, f.eks. hvis du har inviteret respondenter via e-mail og link, vil der være et unikt ID for hver metode. Der er et unikt kodeord per respondent.

Du kan sende brugernavnet og kodeordet til respondenterne, så de kan logge ind i deres unikke session på www.surveys.enalyzer.com. 

Du kan også bruge dem til at oprette unikke URL'er for dine respondenter. Dette kan være nyttigt, når du ikke har e-mailadresser

Sprog
Viser sprogkoden for undersøgelsen, dvs. sprogkoden som respondenten så undersøgelsen på. De tilgængelige sprog i Enalyzer er:
ar Arabisk nl Hollandsk de Tysk km Khmer pl Polsk es Spansk
bn Bengali en Engelsk el Græsk ko Koreansk pt Portugisisk sps Spansk (LATAM)
bg Bulgarsk et Estisk hi Hindi lv Lettisk pa Punjabi se Svensk
my Burmesisk fa Farsi hu Ungarsk lt Litauisk ro Rumænsk th Thai
zh Kinesisk fi Finsk id Indonesisk ms Malaysisk ru Russisk tr Tyrkisk
cs Tjekkisk nld Flamsk it Italiensk ml Malayalam sd Sindhi ur Urdu
da Dansk fr Fransk ja Japansk no Norsk sl Slovensk vi Vietnamesisk

Respondent ID'er, brugernavne og kodeord er ikke tilgængelige i SPSS downloads.

Forståelse af din Excel-download

Hvis du downloader en Excel-fil, vil du se, at filen er organiseret i sprogfaner og en datafane. Antallet af sprogfaner afhænger af antallet af sprog i din undersøgelse. For eksempel, hvis din undersøgelse er på tre sprog, engelsk, spansk og tysk, vil Excel-filen have en fane for hver indeholdende spørgsmålene til undersøgelsen.

Sprogfanen indeholder dine undersøgelsesspørgsmål. Dine undersøgelsesbesvarelser er under datafanen. CSV-filen har ikke en sprogfane.

CourseEvaluation.gif

Hver række er en anderledes undersøgelsesbesvarelse (selvom det ikke nødvendigvis er forskellige respondenter, hvis du lader folk svare flere gange). Hver kolonne er en type undersøgelsesdata, dvs. spørgsmål og variable.

Automatisk Download og Integration

Du kan aktivere et downloadlink, der tillader alle, som har det, at downloade dine svardata som en CSV-fil uden for Enalyzer. Alt du skal gøre er:

 1. Gå til din undersøgelse og vælg besvarelser fra side menuen.
 2. Åbn muligheder menuen og vælg CSV link.
 3. Start med at aktivere linket.
 4. Klik på rediger formater for at specificere dataformatet for hvert spørgsmål og variabel for din download. Find alle de understøttede formater for hvert spørgsmål og variabel her.
 5. Når du redigerer formater, vil du se undersøgelsesvariabler og spørgsmål på venstre side og formatet på højre side. For at redigere et format, skal du blot klikke på dropdown menuen og vælge det format, du ønsker. Hvis det ikke er tilgængeligt, skyldes det, at variablen/spørgsmålet ikke understøtter det format, du leder efter.
 6. Når du er færdig med at redigere formater, skal du klikke på gem-knappen og dette vil gemme dine ændringer og blive anvendt på alle fremtidige downloads.
 7. Definer din download ved at aktivere de muligheder du gerne vil inkludere.
  • Tidsperiode for seneste opdateringer: Du kan definere tidsperioden for din download. Hvis du vil have alle dine data, fra begyndelsen af dataindsamlingen, skal du holde denne mulighed deaktiveret.
  • Baggrundsvariabler: Aktiver denne mulighed for at inkludere eventuelle baggrundsvariabler, du har oprettet, samt undersøgelsesmetadata, såsom tidspunkt for undersøgelsesinvitation og opstartstidspunkt for undersøgelse. Hvis du ønsker at downloade respondenternes navne og e-mailadresser, skal du aktivere denne mulighed.
  • Åbne svar: Hvis du har tilføjet et fritekst spørgsmål eller aktiveret åbne svar for dit spørgsmål, skal du aktivere denne mulighed for at downloade dem.
  • Fuldførte respondenter: Aktiver denne mulighed for at downloade respondenter, der har fuldført din undersøgelse. Eventuelle importeret besvarelser registreres som 'fuldført'.
  • Ufuldstændige respondenter: Aktiver denne mulighed for at downloade respondenter, der delvist har afsluttet din undersøgelse.
  • Respondenter der ikke har svaret: Aktiver denne mulighed for at downloade respondenter, der ikke har svaret på din undersøgelse.
  • Afviste respondenter: Aktiver denne mulighed for at downloade respondenter, der har nægtet at deltage i din undersøgelse. Respondenter kan kun markeres som nægtet, hvis du tilføjer afvisnings-URL'en i din undersøgelsesinvitationsbesked.
 8. Kopier det link og del det eller opsæt en integration.

For at tilbagekalde adgang og permanent slette linket, skal du deaktivere CSV link funktionen. Denne handling er permanent og kan ikke fortrydes. Hvis du genaktiverer funktionen, vil et nyt og unikt link blive skabt.

INTEGRER VED BRUG AF CSV DOWNLOAD URL

Linket vil downloade CSV-filen, der indeholder de data, du specificerede ovenfor (trin 4). Undersøgelsesdataene kan hentes af et eksternt system over HTTPS ved at bruge det angivne link, hvilket giver dig mulighed for at integrere med tredjeparts apps.

Var denne artikel en hjælp?

3 ud af 9 fandt dette nyttigt