Download Svardata

Om download af Svardata

Du kan downloade alle dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team eller importere den til en anden Enalyzer-undersøgelse.

Tilgængelige filformater

Du kan downloade dine besvarelser i følgende formater:

Excel
Eksportér dine data til et XSLX format, som kan åbnes i Excel. Dette filformat kan ikke importeres tilbage i Enalyzer.
CSV
Et filformat, der kan åbnes som et regneark i Excel. Hvis du planlægger at importere disse data tilbage i en undersøgelse, er dette din bedste mulighed.
SPSS
Dette filformat er kompatibelt med SPSS, en populær software anvendt til statistisk analyse, og det foretrukne værktøj for forskere og studerende. Du skal have SPSS for at kunne åbne denne fil.

Understøttede Dataformater

Du kan angive dataformatet for hver variabel og spørgsmål, når du downloader dine svardata. De tilgængelige dataformater er:

Tekst
Dette format viser data som tekst for svarmuligheden. I tilfældet af et fritekst spørgsmål, vil det være det givne åbne svar.
Værdi
Dette format viser data som værdien af svaret.
Etiketnummer
Dette format viser data som det numeriske etiket for det valgte svar.

Det siger sig selv, at ikke alle variable og spørgsmål understøtter alle formater. Her er et overblik over de understøttede dataformater sorteret efter variabel og spørgsmålstype:

  Tekst Værdi Etiketnummer Standard
Baggrundsvariabel - tekst yes.png     Tekst
Baggrundsvariabel - numerisk   yes.png  

Værdi

Baggrundsvariabel - email yes.png     Tekst
Baggrundsvariabel - dato   yes.png   Værdi
Baggrundsvariabel - valgliste yes.png   yes.png Tekst
Flervalg - enkeltvalg yes.png   yes.png Etiketnummer
Flervalgsspørgsmål - multiple selection yes.png yes.png   Værdi
Vurderingsskala yes.png yes.png yes.png Label nummer
Fritekst svar yes.png     Tekst
Billedvalg - enkeltvalg yes.png   yes.png Label nummer
Billedvalg - flere valg yes.png yes.png   Værdi
Upload billede yes.png yes.png   Tekst
Upload fil yes.png yes.png   Tekst
Matrice - flervalg - enkeltvalg yes.png   yes.png Labelnummer
Matrice - vurderingsskala yes.png yes.png yes.png Label nummer
Rangordning   yes.png   Værdi
Pointfordeling   yes.png   Værdi

Indtastningsfelt - tekst

yes.png     Tekst
Indtastningsfelt - numerisk   yes.png   Værdi
Indtastningsfelt - email yes.png     Tekst
Indtastningsfelt - brugerdefineret yes.png     Tekst
Net Promotor Score (NPS) spørgsmål yes.png yes.png yes.png Værdi
Anbefalingsscore spørgsmål yes.png yes.png yes.png Værdi

Specifikke dataformater gemmes kun for den browser, du arbejder i. Når man samarbejder med andre om undersøgelsen, skal dataformater indstilles separat af hver bruger.

Tilpas Variable Etiketter

Du har mulighed for at angive etiketten for hver baggrundsvariabel eller spørgsmål, der vises som overskrift for dine besvarelsesdata. Som standard genererer Enalyzer automatisk en etiket baseret på navnet på baggrundsvariablen eller spørgsmålsnummeret. Muligheden Dataetiketter genererer en etiket, der som standard er baseret på navnet på baggrundsvariablen eller spørgsmålsteksten. Du har også mulighed for fuldt ud at tilpasse disse dataetiketter.

Dine dataetiketter er defineret under dine undersøgelsesindstillinger, alt hvad du skal gøre er:

 1. Gå til området for undersøgelser (SurveyAreaIcon.png) og åbn din undersøgelse.
 2. I sidemenuen klikker du på indstillinger.
 3. Under dataindstillinger klikker du på dataetiketter.
 4. Du vil se en oversigt over alle undersøgelsesvariabler (baggrundsvariabler og spørgsmål) på venstre side. På højre side vil du se dine dataetiketter. Som standard genereres dataetiketterne automatisk, baseret på de tilsvarende baggrundsvariabler/spørgsmål, men du kan definere dine egne værdier.

Dataetiketter skal være unikke, kan ikke indeholde specialtegn og er begrænset til 100 tegn.

Dataetiketter kan kun defineres for baggrundsvariabler og spørgsmål, men ikke for svarmuligheder.

Dataetiketter kopieres ikke, når du kopierer spørgsmål, men de bliver kopieret, når du kopierer undersøgelser eller når undersøgelsen deles som skabelon.

Download Svardata

For at downloade dine besvarelser, skal du:

 1. Gå til din undersøgelse og vælg besvarelser fra side menuen.
 2. Åbn handlinger dropdownmenuen og vælg download.
 3. Vælg det filformat, du ønsker at downloade: Excel, CSV eller SPSS.
 4. Klik på rediger formater for at specificere dataformatet for hver spørgsmål og variabel til din download. Find alle de understøttede formater for hver spørgsmål og variabel her.
 5. Når du redigerer formater, vil du se undersøgelsesvariablerne og spørgsmålene på venstre side og formatet på højre side. For at redigere et format, skal du blot klikke på dropdownmenuen og vælge det format, du ønsker. Hvis det ikke er tilgængeligt, skyldes det, at variablen/spørgsmålet ikke understøtter det format, du leder efter.

  Du har kun mulighed for at redigere 100 formater for din download af svardata.

 6. Når du er færdig med at redigere formater, skal du klikke på gem knappen og dette vil gemme dine ændringer og blive anvendt på alle fremtidige downloads.
 7. Definer din download ved at aktivere de muligheder, du gerne vil inkludere.
  • Baggrundsvariable: Aktiver denne mulighed for at inkludere eventuelle baggrundsvariable, du har oprettet, samt undersøgelsesmetadata, såsom tidspunkt for undersøgelsesinvitation og undersøgelses starttidspunkt. Hvis du ønsker at downloade respondenternes navne og e-mailadresser, skal du aktivere denne mulighed.
  • Åbne svar: Hvis du har tilføjet et fritekst spørgsmål eller aktiveret åbne svar for dit spørgsmål, skal du aktivere denne mulighed for at downloade dem.
 8. Når du har defineret din fil, skal du klikke på download knappen.

Baggrundsvariabler

Hvis du inkluderer baggrundsvariabler i dit download, vil du finde følgende metadata:

Invitationstid
Datoen og tidspunktet, hvor du inviterede respondenten til at besvare din undersøgelse. Dette gælder kun for respondenter, som modtog en e-mail invitation. Datoerne vises i UTC-tid.

Hvis dine datokolonner i Excel indeholder ######, gør kolonnerne bredere. Excel bruger # symboler, når en dato ikke passer ind.

Invitationstid er ikke tilgængelig i download af svardata for anonyme undersøgelser.

Starttid
Datoen og tidspunktet, hvor respondenterne startede med at besvare din undersøgelse. Datoerne vises i UTC-tid.

Hvis dine datokolonner i Excel indeholder ######, gør kolonnerne bredere. Excel bruger # symboler, når en dato ikke passer ind.

Svarstatus
Refererer til status for besvarelsen: fuldført, ufuldstændig, ikke besvaret og afslået.
Respondent ID
ID'et Enalyzer bruger til at identificere hver besvarelse i databasen. Dette ID bruges, når man opdaterer baggrundsvariabler og har generelt ikke en brug i dataanalyse.
Brugernavn og Kodeord
Brugernavnet er et unikt ID for din undersøgelse. Brugernavnet er afhængigt af den metode, du valgte til at invitere respondenter, f.eks. hvis du inviterede respondenter via e-mail og link, vil der være et unikt ID for hver metode. Der er et unikt kodeord for hver respondent.

Du kan sende brugernavnet og kodeordet til respondenterne, så de kan logge ind på deres unikke session på www.surveys.enalyzer.com. 

Du kan også bruge dem til at oprette unikke URL'er for dine respondenter. Dette kan være brugbart, når du ikke har e-mailadresser

Sprog
Viser sprogkoden for undersøgelsen, dvs. sprogkoden som respondenten så undersøgelsen på. De tilgængelige sprog i Enalyzer er:
ar Arabisk nl Hollandsk de Tysk km Khmer pl Polsk es Spansk
bn Bengali en Engelsk el Græsk ko Koreansk pt Portugisisk  sps Spansk (LATAM)
bg Bulgarsk et Estisk hi Hindi lv Lettisk pa Punjabi se Svensk
my Burmesisk fa Farsi hu Ungarsk lt Litauisk ro Rumænsk th Thai
zh Kinesisk fi Finsk id Indonesisk ms Malajisk ru Russisk tr Tyrkisk
cs Tjekkisk nld Flamsk it Italiensk ml Malayalam sd Sindhi ur Urdu
da Dansk fr Fransk ja Japansk no Norsk sl Slovensk vi Vietnamesisk

Respondent ID'er, brugernavne og kodeord er ikke tilgængelige i SPSS downloads.

Forstå din Excel-download

Hvis du downloader en Excel-fil, vil du se, at filen er organiseret i sprogfaner og en datafane. Antallet af sprogfaner afhænger af antallet af sprog i din undersøgelse. For eksempel, hvis din undersøgelse er på tre sprog, engelsk, spansk og tysk, vil Excel-filen have en fane for hver, der indeholder undersøgelsesspørgsmålene.

Sprogfanen indeholder dine undersøgelsesspørgsmål. Dine undersøgelsesbesvarelser er under datafanen. CSV-filen har ikke en sprogfane.

CourseEvaluation.gif

Hver række er en forskellig undersøgelsesbesvarelse (om end ikke nødvendigvis forskellige respondenter, hvis du lader folk svare flere gange). Hver kolonne er en type undersøgelsesdata, f.eks. spørgsmål og variable.

Automatisk download og integration

Du kan aktivere et download link, som giver enhver, der har det, mulighed for at downloade din svardata som en CSV-fil uden for Enalyzer. Alt hvad du skal gøre er:

 1. Gå til din undersøgelse og vælg Besvarelser fra sidemenuen.
 2. Åbn indstillinger menuen og vælg CSV link.
 3. Start med at aktivere linket.
 4. Klik på rediger formater for at specificere dataformatet for hver spørgsmål og variabel til dit download. Find alle de understøttede formater for hver spørgsmål og variabel her.
 5. Når du redigerer formater, vil du se undersøgelsesvariabler og spørgsmål på venstre side og formatet på den højre side. For at redigere et format skal du blot klikke på dropdown-menuen og vælge det format, du ønsker. Hvis det ikke er tilgængeligt, skyldes det, at variablen/spørgsmål ikke understøtter det format, du leder efter.
 6. Når du er færdig med at redigere formater, klik på gem-knappen, og dette vil gemme dine ændringer og blive anvendt på alle fremtidige downloads.
 7. Definer dit download ved at aktivere de valgmuligheder, du ønsker at inkludere.
  • Tidsperiode for seneste opdateringer: Du kan definere tidsperioden for dit download. Hvis du vil have alle dine data, fra starten af dataindsamling, skal du holde denne valgmulighed deaktiveret.
  • Baggrundsvariabler: Aktiver denne mulighed for at inkludere eventuelle baggrundsvariabler, du har oprettet, såvel som undersøgelsesmetadata, såsom tidspunkt for undersøgelsesinvitation og starttidspunkt for undersøgelse. Hvis du ønsker at downloade respondenternes navne og e-mailadresser, skal du aktivere denne mulighed.
  • Åbne svar: Hvis du har tilføjet et fritekst spørgsmål eller aktiveret åbne svar for dit spørgsmål, skal du aktivere denne mulighed for at downloade dem.
  • Fuldførte respondenter: Aktiver denne mulighed for at downloade respondenter, der har fuldført din undersøgelse. Alle importeret besvarelser registreres som 'fuldførte'.
  • Ufuldstændige respondenter: Aktiver denne mulighed for at downloade respondenter, der har delvist fuldført din undersøgelse.
  • Ikke besvarede respondenter: Aktiver denne mulighed for at downloade respondenter, der ikke har besvaret din undersøgelse.
  • Nægtede respondenter: Aktiver denne mulighed for at downloade respondenter, der har nægtet at deltage i din undersøgelse. Respondenter kan kun markeres som nægtet, hvis du tilføjer nægtelses-URL i din undersøgelsesinvitationsbesked.
 8. Kopier linket og del det eller opsæt en integration.

For at tilbagekalde adgang og permanent slette linket skal du deaktivere CSV link-funktionen. Denne handling er permanent og kan ikke fortrydes. Hvis du genaktiverer funktionen, vil et nyt og unikt link blive oprettet.

INTEGRER VED BRUG AF CSV DOWNLOAD URL

Linket vil downloade CSV-filen, der indeholder de data, du angav ovenfor (trin 4). Undersøgelsesdata kan hentes af et eksternt system over HTTPS ved hjælp af det leverede link, hvilket gør det muligt at integrere med tredjeparts apps.

Var denne artikel en hjælp?

4 ud af 10 fandt dette nyttigt